Inleiding tot de economie

Studiegidsnr:1002FLWGES
Vakgebied:Economische wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Hilde Meersman

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het gedrag van consumenten en producenten vormt de basis voor de analyse van de vraag naar en het aanbod van economische goederen, van de prijsvorming en van de verschillende marktvormen. De werking van de markt en de verstoring van de marktwerking wordt met een aantal voorbeelden geïllustreerd.  Een juiste omschrijving van begrippen zoals bruto nationaal product, werkloosheid, inflatie, betalingsbalans, economische groei, enz. is noodzakelijk om inzicht te krijgen in conjunctuur, economische groei en de rol van economische politiek. Geld, geldcreatie en wisselkoersen krijgen hierbij ook voldoende aandacht zonder dat daarbij te veel in detail wordt gegaan. De klassieke en Keynesiaanse visie op de rol van de overheid in de economie illustreren hoe men, geïnspireerd of gedwongen door de omstandigheden, anders is gaan denken over economische evoluties en de rol van economische politiek.