Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Evidence based medicine

Studiegidsnr:1002GENGE3
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Opleidingsonderdelen van 1ste en 2de bachelor geneeskunde die de student moet volgen of gevolgd hebben om te mogen inschrijven
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Veronique Verhoeven
Paul Van Royen
Guy Hans
Hilde Philips
Barbara Michiels
Lieve Peremans
Johan Wens
Hilde Bastiaens
Sibyl Anthierens
Werner Van Peer
Gunter De Win
Katleen Verheyen
Mieke Vermandere

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze module worden het nut en hanteren van EBM principes aangeleerd.
 
-          Wat is evidence-based medicine en hoe komt die tot stand?
-          Basisbegrippen voor evidence-based medicine: berekening van effect of outcome maten, harde eindpunten, biomerkers, effect size.
-          De juiste vragen stellen: opstellen van een klinische vraag volgens PICO schema
-          Zoeken en selecteren van literatuur, hier toespitsen op Cochrane Library en richtlijnen
-          Kritisch beoordelen van artikels met verschillende designs- inclusief reviews en kwalitatief onderzoek - aan de hand van beoordelingslijsten.
-          Hoe bewijzen toepassen op patiënten: generaliseren, individualiseren, wat als er geen evidentie is
-          Richtlijnen en aanbevelingen: hoe beoordelen op kwaliteit, hoe gebruiken?
-          Evidence based medicine, evidence made medicine and evidence based practice.
-          Knelpunten in EBM: klasse-effect, eindpunten opgelegd door regulatory Bodies.