Algemene fysica II: thermodynamica, golven, optica

Studiegidsnr:1002WETAFY
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:75
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Sara Bals

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus bevat 2 grote onderdelen, nl de geometrische en fysische optica (met inbegrip van trillingen en golven) en de thermodynamica en warmteleer. De verschillende hoofdstukken zijn:


Geometrische optica
Trillingen en golven
Thermodynamica
Thermometrie
Voor elk van deze onderdelen zijn uitgebreide cursusnota's beschikbaar.
Voor een meer gedetailleerde beschrijving, zie de studiewijzer die op Blackboard beschikbaar is.