Artificial intelligence

Studiegidsnr:1002WETAIN
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2014-2015
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor Algoritmen en complexiteit.
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:1e semester
Lesgever(s)Bart Goethals

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Naast een algemene introductie en een breed overzicht van artificiële intelligentie, wordt dieper in gegaan op problem solving en worden er verschillende zoekstrategieën bestudeerd: 
  • uninformed search
  • heuristic search
  • adversarial search 
  • constraint satisfaction problems
In een tweede deel wordt een overzicht gegeven van verschillende machine learning en data mining technieken:
  • Classification
  • Clustering
  • Pattern Mining