Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Artificial intelligence

Course Code :1002WETAIN
Study domain:Computer Science
Academic year:2020-2021
Semester:1st semester
Sequentiality:Minimum 8/20 for Algorithms and complexity AND all courses Ba1 min 8/20
Contact hours:60
Credits:6
Study load (hours):168
Contract restrictions: No contract restriction
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 1st semester
Lecturer(s)Bart Goethals

3. Course contents *

Next to a general introduction and a wide overview of AI, we study different types of AI problems:

  • Search (uninformed search, heuristic search)
  • Adversarial Search
  • Supervised learning 
  • Unsupervised learning
  • Reinforcement learning
  • Pattern Mining