Analytische chemie, incl. practicum

Studiegidsnr:1002WETANC
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit behaald voor 'Algemene chemie I', 'Algemene chemie II, incl. practicum', 'Chemie in het dagelijks leven, incl.practicum' en 'Computervaardigheden en statistische verwerking van meetgegevens' of ingeschreven in Eduma W&T
Contacturen:66
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Koen Janssens
Karolien De Wael

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het vak Analytische Chemie inclusief practicum omvat de verdieping van analytische begrippen, inleiding spectroscopie (gedoceerd door Prof. K. Janssens) en inleiding elektroanalytische methoden (gedoceerd door Prof. K. De Wael),

In dit vak wordt na een inleiding over de relevantie van analytische chemie in het wetenschappelijk onderzoek en in de maatschappij uitgebreid het chemisch evenwicht behandeld vertrekkend van ideale oplossingen, over niet-ideale oplossingen en ten slotte reële, complexe systemen. Eveneens bestuderen we de toepassing van deze tegenwichten zoals ze gebruikt worden in de klassieke analysemethodes: de gravimetrie, de neerslagtitraties, de zuur-base titraties en de complexometrische titraties. Tevens wordt een inleiding gegeven over optische spectro(foto)metrische methoden die werken op basis van foto-absorptie.

In het deel “elektroanalytische methoden” worden begrippen zoals potentiometrie, elektrogravimetrie en voltammetrie besproken, alsook corrosiefenomen.

In het practicumgedeelte van de opleidingsonderdeel worden analysemethoden die aansluiten bij de verschillende hoofdstukken in de cursus aangeleerd en toegepast.