Astrofysica II

Studiegidsnr:1002WETAST
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit voor Wiskundige methoden fysica I, II & III, Alg. fysica I & II, Inleiding analytische mechanica, Inleiding kwantummechanica en Sterrenkunde en astrofysica I.
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Katrien Kolenberg

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Lessen:

Deel 1: Focus rond stralingsprocessen structuur en evolutie van sterren - de fysica van sterren (capita selecta)

            - mogelijk wordt een les door een gastdocent gegeven (in het Engels)

Deel 2:  Analyse van astronomische data - Fourier analyse

Deel 3: Geselecteerde onderwerpen uit de astrofysica

 

Projecten:

1. Je verkrijgt data van een veranderlijke ster om te analyseren en te bespreken. Je schrijft hierover een kort verslag.

2. Voorstelling: kies zelf een onderwerp, vind er informatie over en geef in een ~5-pagina lang werk een overzicht van dit onderwerp en de huidige staat van onderzoek daaromtrent. Geef hierover een korte voordracht voor je medestudenten (10-15 minuten voordracht, 5-10 minuten vragen en discussie).

 

Deze projecten worden individueel of per twee uitgevoerd.  Dit wordt besproken in de eerste lessen.