Biofysica II

Studiegidsnr:1002WETBFY
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:FYSICA: Credit voor Wiskundige methoden voor de fysica I, II & III, Alg. fysica I & II, Inl. tot de scheikunde en Biofysica I.
WISKUNDE: min 8/20 voor Calculus en Biofysica I.
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Sabine Van Doorslaer

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus behandelt een aantal 'hot topics' uit de moleculaire biofysica, zoals eiwitopvouwing, biosensoren, bioinformatica, ... Daarbij wordt rond thema's gewerkt, waarbij, uitgaande van een centrale vraagstelling ( b.v. hoe vouwt een eiwit zich op), teruggegaan wordt naar de theoretische en experimentele basis nodig om dit probleem te doorgronden.