Biochemische ingenieurstechnieken

Studiegidsnr:1002WETBIR
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor alle OO BA1 BIR
Contacturen:40
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ronnie Willaert
Tom Tytgat

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus is opgedeeld in vier hoofdstukken. In het inleidende hoofdstuk wordt het vakgebied "biochemische ingenieurstechnieken" toegelicht. Stoichiometrie en kinetiek van bioprocessen wordt in het tweede hoofdstuk behandeld. De nadruk ligt op het opstellen van stoichiometrische vergelijkingen voor microbiële reacties, en homogene en heterogene reactiekinetiek voor zowel enzymen als cellen. In hoofdstuk drie komt "bioreactor engineering" aan bod. De verschillende bioreactorconfiguraties en hun design worden besproken. Vervolgens wordt de werking van de ideale bioreactor (i.h.b. de batch- en fedbatch-roerketel, de continue roerketel en de propstromingsreactor) behandeld. In het laatste hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de massaoverdracht in bioreactoren.

 

De specifieke topics die aan bod komen zijn:

•    Hfst 1. Inleiding: biotechnologie en biochemische ingenieurstechnieken 1.1 Biotechnologie 1.2 Biochemische ingenieurstechnieken  1.3 Bioprocessen versus chemische processen 1.4 Boeken en tijdschriften  1.5 Referenties

•     Hfst 2. Stoichiometrie en kinetiek van bioprocessen 2.1 Stoichiometrie van microbiële reacties  2.2 Homogene reactiekinetiek voor enzymen en cellen 2.3 Heterogene reactiekinetiek voor enzymen en cellen   2.4 Referenties

•     Hfst 3. Bioreactor engineering 3.1 Bioreactorconfiguraties en -design  3.2 De werking van de ideale bioreactor 3.3 Referenties

•     Hfst 4. Massaoverdracht in bioreactoren 4.1 Massaoverdracht 4.2 Referenties