Calculus

Studiegidsnr:1002WETCAV
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)David Eelbode

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de cursus komen volgende zaken aan bod:

- Functies van één reële veranderlijke en eigenschappen (begrensdheid, injectie/surjectie/bijectie, continuïteit, limieten)

- Afleidbaarheid in één reële veranderlijke (met een korte uitstap naar meerdere veranderlijken) en toepassingen (middelwaardestellingen, extremumproblemen, functie-onderzoek)

- Primitiveren (basisintegralen en onbepaalde integratie van de eerste/tweede/derde soort)

- Bepaalde integralen (Riemann-integratie) en toepassingen (volumebepaling, booglengte, manteloppervlakte)

- Taylor-polynomen en -reeksen (met toepassingen)

- Differentiaalvergelijkingen (overzicht van technieken: scheiding der veranderlijken, homogene vergelijkingen, exacte vergelijkingen, integrerende factoren, lineaire vergelijkingen van n-de orde, reductie der orde, variatie der parameters, methode der onbepaalde coëfficiënten)

Dit is met andere woorden enerzijds de klassieke calculus van Newton en Leibniz (in 1 veranderlijke), samen met de belangrijkste toepassingen (die in zowat alle wetenschappelijke takken aan bod komen). 

Dit deel wordt samen met de studenten fysica (Bachelor 1) gevolgd.