Celbiologie

Studiegidsnr:1002WETCEL
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:82
Studiepunten:8
Studiebelasting:224
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Kris Vissenberg
Inge Van Dyck
Niko Celis

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De benadering van de materie is die van de gekende handboeken. Een Nederlandstalige syllabus staat ter beschikking; waar mogelijk volgt deze naar inhoud en niveau één of enkele gedegen handboeken.
In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de voorziene hoofdstukken en belangrijkste onderdelen : inleiding (met o.a. 'biota versus abiota' en ontstaan van het leven), moleculen van het leven, universele structuren en functies in de cel (sequentie transcriptie-translatie- eiwit modificatie als rode draad, prokaryote (+ overzicht) en eukaryote cellen), specifieke functies en structuren bij eukaryoten (ademhaling, fotosynthese, endomembranen, secretie, verwijzing naar de symbionttheorie), mobiliteit in de cel en van de cel, celcyclus (DNA duplicatie, mitose, meiose, ongeslachtelijke en geslachtelijke voortplanting), ééncellige organismen (voorbeelden), signalisatie naar en in de cel, meercelligheid, differentiatie, dedifferentiatie, controle op de celcyclus, celdood,  homeostase, onbepaalde groei versus bepaalde groei, weefselvorming in plant en dier (principes van organisatie, geen "histologie"!).