Programming project databases

Studiegidsnr:1002WETDAT
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2016-2017
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit behaald OF ingeschreven voor Introduction to databases
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Bart Goethals

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit vak houdt een uitgebreid project in over informatica waar het database aspect een belangrijke rol speelt.

Het project wordt uitgevoerd in groepjes van drie of vier studenten.

De specifieke opdracht wordt elk jaar opnieuw bepaald en wordt uitgebreid besproken tijdens de eerste les, en bestaat steeds uit een aantal basisvereisten, en een aantal vrij te kiezen uitbreidingen.