Dynamische systemen

Studiegidsnr:1002WETDFI
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Min. 8/20 voor Gewone differentiaalvergelijkingen
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Sonja Hohloch

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Chapter 1: Fundamentele eigenschappen van dynamische systemen

 1. Discrete en continue dynamische systemen.
 2. Vectorvelden en stromen.
 3. Fixpunten, periodieke en niet-periodieke banen.
 4. Commuterende stromen.

Chapter 2: Lokaal en globaal gedrag van dynamische systemen

 1. Stabiliteit en invariante verzamelingen.
 2. Lokaal gedrag dichtbij hyperbolische fixpunten: de stelling van Hartman-Grobman.
 3. Dynamica in 2 dimensies: de Stelling van Poincaré-Bendixon.
 4. Limietverzamelingen.

Chapter 3: Chaos: Vreemde aantrekkers

 1. Wat is chaos?
 2. Het Lorenz-stelsel.
 3. Vreemde aantrekkers.