Economie

Studiegidsnr:1002WETECN
Vakgebied:Economische wetenschappen
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e semester
Contacturen:40
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jan Bouckaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel is bedoeld als inleiding tot de algemene economie en bestaat uit twee delen: de micro- en de macro-economie. In het eerste deel wordt nader ingegaan op de algemene beginselen van de micro-economie.  Zo wordt onder andere het volgende behandeld: de prijsvorming via vraag en aanbod; de analyse van het gedrag van de beslissingseenheden zelf (bedrijven en gezinnen) a.h.v. de productietheorie en het consumentengedrag en de noodzaak van overheidsinterventie. In het tweede deel wordt hoofdzakelijk de macro-economische samenhang tussen de nationale aggregaten bestudeerd. Verder zal ook het thema economische groei en ontwikkeling behandeld worden. Zo zal bijvoorbeeld de neoklassieke groeitheorie verklaard en vergeleken worden met de nieuwe groeitheorie.