Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Fauna en flora II

Studiegidsnr:1002WETFEF
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum een 8/20 voor Fauna en flora I.
Contacturen:60
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ruurd van Diggelen
Lieven Bervoets
Inge Van Dyck
Stefanie Lahaye

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens dit vak wordt verder gebouwd op kennis die je hebt opgedaan in Fauna en Flora I. Je leert verschillende manieren kennen om dieren en planten op naam te brengen, je leert vooral hoe je moet werken met determinatiesleutels. Aan de hand van een aantal veldexcursies naar diverse natuurterreinen in Vlaanderen en Wallonie, leer je planten en dieren herkennen op het terrein, eventueel materiaal verzamelen om nadien in het laboratorium verder te identificeren.

Tegen het einde van het jaar heb je een parate kennis van de meer algemene planten- en dierensoorten en kan je de overige soorten op naam brengen met behulp van identificatiesleutels. Tegen het einde van het  jaar moet je ook een herbarium hebben aangelegd.