Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Instrumentele analyse

Studiegidsnr:1002WETIAN
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit behaald voor 'Algemene chemie I' en 'Algemene chemie II, incl. practicum', Org. Chemie I, Chemie vh dag. leven, Toeg. lin. alg., Toeg. calculus, Fysica I, Duurz. veiligh. & milieu, Celbiologie, computervaardigh.en "Anal. chemie, incl. practicum".
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Koen Janssens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De volgende groepen van analytische methoden worden behandeld:

  1. optische spectro(foto)metrie: moleculaire absorptie, fluorescentie en fosforescentie,
  2. atomaire spectrometrie: atomaire absorptie, fluorescentie en emissie,
  3. X-straal fluorescentie en raster elektronenmikroskopie. 

Tevens bevat de cursus een hoofdstuk waarin de karakteristieken van analytische methoden worden besproken zoals gevoeligheid, detectielimieten, lineair en dynamisch bereik, robuustheid, specificiteit.