Kanstheorie

Studiegidsnr:1002WETKAN
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient minstens 8/20 te halen voor Calculus, Multivariate calculus, Discrete wiskunde
Contacturen:90
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Florence Guillaume

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • We definiëren de basisbegrippen van kanstheorie omtrent univariate stochastische variabelen: verdelingsfunctie, dichtheids- en kansfunctie, kwantielfunctie, verwachtingswaarden, ...

  • We definiëren de basisbegrippen van kanstheorie omtrent multivariate stochastische variabelen: marginale, gezamenlijke en voorwaardelijke dichtheids- en verdelingsfuncties, onafhankelijkheid, conditionele verwachtingswaarde, …

  • We bestuderen stochastische vectoren en transformaties ervan.

  • We bespreken generende functies en in het bijzonder karakteristieke functies.

  • We bestuderen convergentie begrippen en limietstellingen.

  • Een overzicht wordt gegeven van veel voorkomende univariate en multivariate verdelingen.