Katalyse

Studiegidsnr:1002WETKAT
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor alle OO BA1 BIR
Contacturen:40
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Sammy Verbruggen
Silvia Lenaerts

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Oppervlaktechemie en katalyse zijn een sterk opkomend onderzoeksdomein in de fysico-chemie omwille van hun cruciale rol in nanotechnologie. In deze cursus komen de basisprincipes van oppervlaktechemie aan bod, maar niet enkel de chemie, ook hoe je een oppervlak kan onderzoeken en de dynamica van oppervlaktereacties kan begrijpen. Eerst wordt het belang van heterogene reacties in de verf gezet door een aantal grote voorbeelden uit de industrie en de dagelijkse praktijk. Dan worden de grondslagen voor het begrijpen van chemische reacties belicht door een gedetailleerde behandeling van oppervlakte elektronische en geometrische structuren. Reactiviteit aan en met oppervlakken wordt toegelicht. Fundamentele principes zoals adsorptie, desorptie en reacties tussen adsorbaten worden bestudeerd. Een aantal reacties uit de onofficiële "Industrial Chemistry Hall of Fame" komen aan bod Fischer-Tropsch, Haber-Bosch, driewegskatalysator. Deze reacties zijn ideaal om een variëteit aan belangrijke chemische concepten te demonstreren en spelen zowel historisch, economisch als politiek een grote rol.