Levensmiddelenchemie

Studiegidsnr:1002WETLEC
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor alle OO BA1 BIR en min. 8/20 voor Organische chemie II (1005WETCHE)
Contacturen:40
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jan Delcour
Niels De Brier
Arno Wouters

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De levensmiddelenchemie is de wetenschap waarin de samenstelling van levensmiddelen en hun grondstoffen en scheikundige veranderingen die tijdens de bereiding en de stockage ervan optreden, bestudeerd worden. Naast de hoofdconstituenten (daaronder worden klassiek water, lipiden, koolhydraten en proteïnen gerekend) komen een aantal minorconstituenten voor zoals mineralen, vitaminen, fenolische verbindingen en pigmenten. Tijdens de omzettingen van grondstof tot levensmiddel en tijdens de bewaring van zowel grondstoffen, intermediaire produkten als wel levensmiddelen zelf kunnen een aantal scheikundige en fysische veranderingen optreden.

In verband met de majorconstituenten en een aantal minorconstituenten worden in dit college de structuren en een aantal analytische concepten aangereikt en worden aspecten van transformaties (bijvoorbeeld lipidenoxidatie), koolhydraten- en proteinenfunctionaliteit behandeld. 

Minorconstituenten worden als capita selecta behandeld. Typisch behandelde minorconstituenten zijn mineralen, vitaminen, fenolische verbindingen, aromas, en pigmenten.