Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Milieuchemie

Studiegidsnr:1002WETMIC
Vakgebied:Biotechnologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor alle OO BA1 BIR
Contacturen:40
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Silvia Lenaerts
Tom Tytgat

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De milieuchemie bestudeert de chemische aspecten van wat er door menselijk toedoen ontstaat in de atmosfeer, het water en de bodem.
Hier leer je eindelijk de ware aard van de ozonlaag, smogvorming, zure regen, fijn stof, binnenhuis luchtverontreiniging en het broeikaseffect in een ruime context kennen. Daarbovenop komen hernieuwbare energie, alternatieve brandstoffen, waterstof als brandstof van de toekomst en nog vele andere interessante topics aan bod.
Door de basischemie te bestuderen die aan de grond ligt van de menselijke impact op het milieu kan de bio-ingenieur op een gefundeerde wijze milieuproblemen aanpakken. De situatie in Vlaanderen wordt telkens als concrete case bestudeerd. Naast het begrijpen van de milieuproblemen wordt er ook aandacht besteedt aan oplossingen en aan nieuwe technologieën. Het onderzoek rond fotokatalyse en luchtzuivering zoals ze aan bod komen in het departement worden toegelicht.
Het concept van groene chemie wordt gedurende de ganse cursus meegenomen en geïllustreerd aan de hand van sprekende voorbeelden.