Moleculaire biologie

Studiegidsnr:1002WETMOL
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor alle OO BA1 BIR
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Dieter Vandenheuvel
Sarah Lebeer

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus biedt een theoretische basis omtrent het centrale dogma in de biologie, noodzakelijk voor alle bio-ingenieurs, wat ook hun finaliteit zal zijn. Daarnaast is er ook aandacht voor belangrijke technologieën (o.a. de recombinant DNA) die meer toepassingsgericht zijn en kunnen van pas komen in het toekomstig genetisch onderzoek.
Het opleidingsonderdeel voorziet dus in een grondige basis in de moleculaire biologie door inzicht te verschaffen in de opbouw van het genetisch materiaal en de manieren waarop die kan bestudeerd worden. De cursus verschaft tevens inzicht in de manier waarop de informatie, die opgeslagen ligt in de genetische code van diverse levende organismen, gebruikt wordt en wijdt uit over replicatie-, transcriptie-/translatiemechanismen en genregulatie bij prokaryoten en eukaryoten. Tenslotte zullen  recombinante DNA technologieën ook aangewend worden tijdens de practica en in andere opleidingsonderdelen van de bio-ingenieur (zoals bv. microbiologie en het GIP Cel- en Gentechnologie).