Inleiding tot wetenschappelijk programmeren voor de Bio-ingenieurs

Studiegidsnr:1002WETPRV
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:40
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Tom Tytgat

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Aan de hand van de programmeertaal MATLAB wordt de studenten aangeleerd wat de basisstructuren van een hedendaagse hoog-niveau programmeertaal zijn, en hoe deze kunnen gecombineerd worden om algoritmes te implementeren.
Bovendien wordt aangeleerd hoe softwarebibliotheken kunnen aangesproken worden om bepaalde standaardfunctionaliteit, zoals het plotten van functies, in een eigen programma te integreren.