Subatomaire fysica

Studiegidsnr:1002WETSFY
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit voor Wiskundige methoden fysica I, II & III, Alg. fysica I, II & III, Experimentele fysica I, Computerpracticum, Inl. analytische mechanica, Inl. relativiteitstheorie en elementaire deeltjes en Inleiding kwantummechanica.
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Didar Dobur

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 

Dit vak omvat twee delen.  Het eerste deel geeft een dieper inzicht in elementaire deeltjes en hun interacties.  Daarna komen verschillende aspecten uit de kernfysica aan bod.

Deel 1: Elementaire-deeltjesfysica

Symmetrie en behoudswetten; Quarkstructuur van Hadronen; Sterke wisselwerking; Zwakke wisselwerking; Elektrozwakke unificatie

Deel 2: Kernfysica

Eigenschappen van kernen; schillenmodel; alfaverval en fissie, geëxciteerde kernen; kernreacties, kernfissie en kernfusie; radioactiviteit en leven