Wiskundige methoden voor de fysica II

Studiegidsnr:1002WETWMF
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Paul Scheunders

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus behandelt een aantal belangrijke wiskundige technieken die noodzakelijk zijn voor de studie van de theoretische fysica.

1. Inleiding
2. Coordinatenstelsels, transformaties
3. Gevorderde vectorrekening, basis en reciproke basis, metriek, inwendig, uitwendig en vectorieel product
4. Gevorderde matrixrekenen, operaties op vectoren
5. Speciale coordinatenstelsels: bol, pool en cylindercoordinaten
6. Differentiaaloperatoren: gradient, divergentie, rotor, laplaciaan; integraalstellingen 
7. Eigenvectoren en Eigenwaarden; othogonal operaties, rotaties, snelheid en versnelling