Community service learning

Studiegidsnr:1003CPGCSL
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2019-2020
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Lesgever(s)- NNB

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het opleidingsonderdeel Community Service Learning worden drie onderdelen met elkaar gecombineerd, nl. (1) academische competenties, (2) maatschappelijk engagement, (3) reflectie. Concreet wordt van de studenten verwacht dat zij de academische competenties en leerinhouden die ze hebben verworven in een opleidingsonderdeel uit de korf verbredende vakken(*) toepassen in een maatschappelijke context door middel van een maatschappelijk engagement (praktijkervaring), en dat zij hierover kritisch reflecteren. De praktijkervaring vindt plaats binnen een bepaalde community of organisatie en is gericht op reële maatschappelijke noden en problemen (social justice). De reflectie vormt de verbinding tussen de academische, theoretische leerinhouden en deze praktijkervaring.

Voor het maatschappelijk engagement tekenen de studenten in op één van de projecten (alleen of in groep) die in het kader van Community Service Learning worden aangeboden, waarbij het project aansluit bij de leerinhouden en/of thematiek van het gevolgde korfvak. Studenten kunnen ook zelf sociale organisaties voorstellen aan de coördinator. Bij elk project is wederkerigheid belangrijk: de student en de community formuleren bij aanvang samen in co-creatie de verwachtingen en doelstelling van de service learning in een evenwaardig partnerschap. Studenten die dit opleidingsonderdeel opnemen engageren zich uitdrukkelijk om de opgenomen maatschappelijke dienstverlening naar best vermogen te voltooien. Bij aanvang van het opleidingsonderdeel wordt een gezamenlijke infosessie georganiseerd. Deelname hieraan is verplicht.

(*) Komen in aanmerking: Levensbeschouwing; Stad en diversiteit; Migratie, integratie en diversiteit; Vrijheid, democratie en burgerschap; Media en digitale samenleving; Global Justice; Duurzaamheid; Klimaatverandering; Armoede en ongelijkheid; Debating development.