Armoede en ongelijkheid

Studiegidsnr:1003CPGVKB
Vakgebied:Sociale wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Gerlinde Verbist
Bea Cantillon
François Levrau
Leni Franken

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Vele studenten hebben geen kennis over ons sociaal zekerheidssysteem, samenlevingsmodellen, sociale ongelijkheid en sociale uitsluiting. Het opleidingsonderdeel wil studenten een beter zicht geven op de samenleving door een beter begrip van armoede en ongelijkheid; het basisdoel is de studenten te confronteren met maatschappelijke, morele en praktische dilemma’s. Studenten leren in kleine groepen die problematiek vanuit vele facetten en benaderingswijzen verkennen; ze leren zo ook hoe mensen vanuit andere disciplines denken. Ze leren omgaan met cijfers en hoe deze te interpreteren, en ze leren hoe ze de probleemstelling kunnen linken aan normatieve (beleids)visies en keuzen.

Het opleidingsonderdeel is interactief uitgewerkt en wil na een inleidend college reflectie opstarten. Om die reflectie uit te lokken, wordt tijdens de thematische lessen steeds gewerkt met dilemma’s, zodat studenten leren nadenken over trade-offs. Volgende thema’s kunnen aan bod komen:

  • Efficiëntie en gelijkheid;
  • Individuele schuldvraag versus collectieve schuldvraag;
  • Trickle down effect;
  • Spanning armoede en gelijkheid tussen rijke westen en rest van de wereld;
  • Rechten, en toekennen van rechten;
  • Rol van mensen die niet in armoede leven;
  • Technologie en (on)toegankelijkheid;
  • Gezondheidszorg en (on)toegankelijkheid;
  • Wonen en (on)toegankelijkheid;
  • Onderwijs en (on)toegankelijkheid.