Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Geschiedenis van de antieke en middeleeuwse wijsbegeerte

Studiegidsnr:1003FLWFIA
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Geert Van Eekert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus wil de studenten inleiden in de belangrijkste systemen en stromingen van Thales tot en met Willem van Ockham. 

In het overzicht van de antieke filosofie worden behandeld: het prefilosofische denken, de Milesiërs, Heraclitus, Parmenides, Zeno, de sofisten, Socrates, Plato, Aristoteles, Epicurus, de Stoa en het neoplatonisme.

In het overzicht van de middeleeuwse filosofie worden behandeld: Justinus, Clemens, Origenes, Gregorius van Nyssa, Tertullianus, Augustinus, Boëthius, Eriugena, Anselmus, de universaliënstrijd, Bonaventura, Thomas van Aquino en Willem van Ockham.