Historische methode

Studiegidsnr:1003FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Peter Stabel
Gerrit Verhoeven
Reinoud Vermoesen
Lith Lefranc

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Eindcompetenties

Studenten worden vertrouwd gemaakt met de specificiteit van het historisch métier. In samenwerking met de andere methodologische vakken (oefeningen en heuristiek per periode) zal de student een onderzoeksattitude worden bijgebracht. Daarbij komen de specifieke aspecten van het historisch onderzoek en de opeenvolgende stappen van dat onderzoek aan bod. In het vak Historische Methode wordt daarbij de nadruk gelegd op enerzijds de specifieke aanpak van bronnen (detectie, analyse en kritiek), het werkinstrument bij uitstek van de historicus, maar worden anderzijds ook gewezen op onderzoeksstrategieën, manieren van interpreteren en de wijze waarop de historische synthese tot stand komt. Centraal staat de algemene kritische houding die de historicus ten opzichte van zijn studieobject hoort aan te nemen.

Kalender

 (de kalender kan in dit stadium nog gewijzigd worden, gelieve blackboard te volgen voor wijzigingen)

 

 

28/9: Week 1 (PA1/2)

-Discussiecollege

-Voorstelling vak (overzicht cursus en bespreking afspraken en opdrachten)

-Wat is geschiedenis? Geschiedenis en historici, een niet altijd gemakkelijke relatie

 

5/10: Week 2

-Hoorcollege “Nut en onnut van geschiedenis”, Bronnen 1

-geschiedenis en zijn bronnen?

 

12/10: Week 3

-Hoorcollege

-Bronnen en feiten

-Bronnen en manipulatie

 

19/10: Week 4

Hoorcollege:

-Bronnen en werken

-archieven en bibliotheken

-Introductie UA-bibliotheek en databanken

 

-Instructies opdracht 1, analyse bronnensituatie in een historische monografie (Abulafia)

 

26/10: Week 5

-Hoorcollege

-De positivistische erfenis: kritische brondiagnose 1

 

2/11: Week 6  

-geen college

 

 

9/11: Week 7

Hoorcollege

- De positivistische erfenis: kritische brondiagnose 2

 

-Indienen opdracht 2 (via opdrachtmodule blackboard)

 

16/11: Week 8 Toets in het kader van PE (bron en brondiagnose)

 

23/11: Week 9

Hoorcollege

-Juxtapositie van bronnen en feiten 1

 

-Instructies bij opdracht 2 historische synthese in een historische monografie: boekbespreking

-Bespreking resultaten opdracht 1

 

30/11: Week 10

Hoorcollege

-Juxtapositie van bronnen en feiten 2: de status van het feit (eenmaligheid en recurrentie)

 

4/12: Week 11

Hoorcollege

-Prime movers in het historisch proces? Structuur, agency en motivaties voor het handelen

 

7/12: Week 12

Hoorcollege

-Verhaal en structuur, “traditionele” en “nieuwe” geschiedenis 

 

Indienen opdracht 2 (via opdrachtmodule blackboard)

Instructies opdracht 3: rapporteren over lectuur van inleiding tot historische studie De probleemstelling en de Annales en de “histoire question”.)

 

14/12: Week 13

Werkcollege

-Nieuwe theorieën en concepten: Trends in de historiografie 1

 

Bespreking opdracht 2

 

21/12: Week 14

Werkcollege

-Nieuwe theorieën en concepten: Trends in de historiografie 1