Initiatie ontwerp

Studiegidsnr:1003FOWARC
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:186
Studiepunten:12
Studiebelasting:336
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Hans Barbier
Gert Van Echelpoel
Dirk Van Oosterwyck
Mieke Robbe
Erik Wieers
Pieter Eeckeloo
Sanja Zovko
Lieselot Doms
Jan Degeeter
An Vanderhoydonck
Maximiliaan Royakkers
Dries Geysen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Inleiding 

Het centrale thema is ‘ruimtelijkheid’: het kwantitatief en kwalitatief afbakenen van ruimte in relatie met de bredere ruimtelijke context. Studenten leren diverse ontwerpcriteria die verband houden met ruimtelijkheid begrijpen en daarover helder en correct te communiceren in taal en beeld. De ontwerpoefeningen verlopen parallel met en in relatie tot een initiatie in het opbouwen van een referentiekader.

Voor (ontwerp)oefeningen, analyse en reflectie onderzoeken studenten hoe een ontwerpproces aangevat kan worden, en exploreren ze verschillende basisprincipes van ontwerpen. Ze oefenen zich in het toepassen van diverse ontwerpmethodieken en -vaardigheden en onderzoeken de mogelijkheden, kansen en beperkingen van die methodieken en vaardigheden.

Overzicht Ontwerpoefeningen

Variëren: Deze oefening laat studenten kennismaken met het begrip “ruimtelijke kwaliteiten”. Er wordt onderzocht wat ruimtelijke kwaliteiten (kunnen) zijn en welke bouwkundige en architecturale elementen bijdragen aan die kwaliteiten.

Construeren: In deze oefening leren de studenten een ruimtelijk geheel te construeren vertrekkend van een gegeven object.

Overzicht Vaardigheidsoefeningen

Schetsen: Het analytisch kijken naar vormen en volumes via het schetsen met lijnen, vlakvulling, ruimtesuggestie, accenten en oog voor geheel en detail worden geoefend. Hierbij worden verschillende tekenmaterialen aangewend.

Stileren A: Deze oefening focust op het stileren van het beeld van een ruimtelijk geheel.

Stileren B: In deze oefening dient de student enkele beelden van "construeren"  in een synthetiserend grafisch beeld te visualiseren.

Portfolio: Het opstellen van een product- en ontwikkelingsportfolio.