1-Informatica

Studiegidsnr:1003FTIINF
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2018-2019
Semester:1e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Marc Ceulemans
Ann Beniest

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  1. Basisprincipes van algoritmisch denken: een algoritme is een exacte beschrijving van acties voor het oplossen van een probleem.
  2. Ontwerpen van algoritmes met flowcharts: een grafische notatievorm die op een eenduidige wijze de werking van een algoritme beschrijft.
  3. Het gebruik van logische uitdrukkingen: zowel bij een keuzeopdracht als bij een herhalingsopdracht moet er een keuze worden gemaakt.
  4. Geïndexeerde datastructuren: deze datastructuur (array) bestaat uit een lijst van elementen. Ieder element in een array heeft een unieke index waarmee het element kan geadresseerd worden.
  5. Modulair ontwerpen: het opsplitsen van een probleem in kleinere, hanteerbare gedeelten. Door parameters door te geven is het mogelijk een proces te herhalen met veranderlijke waarden voor zijn argumenten.