Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Klinische lijn 2

Studiegidsnr:1003GENGE2
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Opleidingsonderdelen van 1ste bachelor geneeskunde die de student moet volgen of gevolgd hebben om te mogen inschrijven voor opleidingsonderdelen van 2de bachelor geneeskunde
Contacturen:35
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Benedicte De Winter
Nele Michels
Katrien Bombeke
Sonja Spee
Kathleen De Greef
Annelies J R Janssens
Lieve Baeyens
Katelijne Baetens
Kristin Van den Bogerd
Liesbeth Verpooten
Karin Heyde
Winny Ang
Hans Eelen
Frank Vandeputte
Pieter Mertens
Angelica Meers
Tine Boiy
An Stevens
Eveline Somers
Anneclaire Vroegop
Evelien Herrebosch
Sophie Van Steenbergen
Pieter Provinciael
Barbara Breebaart

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De communicatievaardigheden zijn een voortzetting van het vorige jaar: vanuit de inzichten van het “actief luisteren” wordt geleerd een consult op te bouwen met intake en vraagverheldering, het medisch vraaggesprek in al zijn aspecten, incl informeren en motiveren. Tevens leert de student te communiceren tijdens technische handelingen en klinisch onderzoek. Ook hier oefent de student met simulatiepatiënten. De inhoud van de medisch-technische vaardigheden omvat het aanleren en inoefenen op elkaar en/of op fantomen van het klinisch onderzoek van hart, bloeddruk en perifere bloedvaten, het klinisch onderzoek van de longen, het klinisch onderzoek van het abdomen, het klinisch gynaecologisch onderzoek en hechtingstechnieken (inclusief wondzorg, anesthesie, steriliteit) en het uitvoeren van basisreanimatie en het gebruik van een AED toestel bij volwassenen (cfr. de ERC-richtlijnen). Het klinisch onderzoek borst wordt geoefend in kleine groepjes (2 -3 studenten) met een simulatiepatiënt en onder begeleiding van een docent.

Evaluatie: De verdeling van de punten gebeurt als volgt:

Communicatievaardigheden:

6 punten voor de portfolio opdrachten communicatie
8 punten voor de kennistoets communicatie

Medisch-technische vaardigheden:

6 punten voor de portfolio opdrachten medisch-technische vaardigheden

Om je credit Klinische Lijn 2 te verdienen dien je: 1) je de kennistoets communicatie af te leggen; 2) een portfolio communicatie in te dienen en 3) de portfolio-opdrachten van de medisch-technische vaardigheden in te dienen via Blackboard. Aanwezigheden zijn verplicht voor alle lessen Klinische Lijn, ze worden bijgehouden en er wordt rekening mee gehouden in het eindtotaal.

Groepsindeling gebeurt via het secretariaat en is strikt toepasbaar. Studenten kunnen met onderlinge toestemming van groep wisselen en brengen de docent daarvan op de hoogte evenals het secretariaat Vaardighedenteam (vaardigheden.geneeskunde@uantwerpen.be). Aansluiten bij een andere groep kan niet omwille van de praktische voorzieningen nodig in de lessen en om het werken met simulatiepatiënten en kleine groepen niet in het gedrang te brengen.

 

Deze informatie is vatbaar voor veranderingen gedurende het academiejaar en dient bijgevolg niet gekwalificeerd te worden als een resultaatsverbintenis maar wel als een inspanningsverbintenis.