Algemene fysica III : elektromagnetisme

Studiegidsnr:1003WETAFY
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit voor Wiskundige methoden fysica I & II en Algemene Fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie of ingeschreven zijn in de Educatieve master Wetenschap Technologie.
Contacturen:75
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Johan Verbeeck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


In dit vak bespreken we de fysica van het elektromagnetische veld. Dit is een vectorveld dat bestaat uit een elektrische en een magnetische component. We gaan na hoe deze twee componenten met elkaar verbonden zijn. Dit wordt samengevat in de 4 wetten van Maxwell. We gaan ook na hoe we verschillende materiaaleigenschappen kunnen begrijpen uitgaande van elektromagnetische verschijnselen. De cursus bestaat uit 6 hoofdstukken, de structuur is hieronder geïllustreerd. In hoofdstukken 1, 2 en 3 worden de basisbegrippen betreffende elektrische en magnetische velden aangeleerd. De formules en theorieën zijn hierbij geldig in het vacuüm. In hoofdstukken 4, 5 en 6 worden uitbreidingen opgesteld voor middenstoffen.
 
Het vak “Elektromagnetisme” sluit ook nauw aan bij het vak “Experimentele Fysica II” dat tijdens hetzelfde semester wordt georganiseerd. Bij het uitvoeren van de experimenten is het de bedoeling dat de studenten de theoretische kennis die werd opgedaan in het vak “Elektromagnetisme” zelfstandig (opnieuw) doornemen.