Biochemie

Studiegidsnr:1003WETBIC
Vakgebied:Biochemie
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:40
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Han Asard

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus Biochemie, behandelt aspecten van celmetabolisme, op niveau van de functie en structuur van de betrokken macromoleculen, de primaire biochemische routes, en de integratie op celniveau van deze routes. Daarbij wordt aandacht besteed aan de onderliggende thermodynamische principes, en de regulatie van activiteiten.

In de eerste hoofdstukken van de cursus, worden de structuur en eigenschappen van macromoleculen van de cel herhaald, en wordt uitgebreid aandacht besteed aan de driedimensionale structuur, en het functioneren van eiwitten. Onder meer wordt het functioneren van enzymen uitgelegd, op moleculair niveau. Omdat het eukaryoot celmetabolisme nauw is gekoppeld aan de aanwezigheid van organellen en membraanbarrières, worden ook de membraanstructuur (opbouw en dynamica) en membraantransport besproken. Aan de hand van een algemeen overzicht van signaaltransductiemechanismen, en enkele in detail uitgewerkte voorbeelden (e.g. lichtperceptie, geurperceptie), wordt de complexiteit van eiwitinteracties in de cel uitgelegd en geïllustreerd.

In het laatste grote deel van de cursus tenslotte worden alle belangrijkste anabole en katabole metabole routes van de cel behandeld (glycolyse, fermentatie, citroenzuurcyclus, …), inclusief de ATP synthese door fosforylering.