Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Introduction to databases

Course Code :1003WETDAT
Study domain:Computer Science
Academic year:2020-2021
Semester:1st semester
Sequentiality:Minimum 8/20 for Data abstraction and structures OR enrolled in Educational master science & technology
Contact hours:60
Credits:6
Study load (hours):168
Contract restrictions: No contract restriction
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 1st semester
Lecturer(s)Toon Calders
Ewoenam Kwaku Tokpo

3. Course contents *

We will cover a variety of the theoretical foundations of database models, including the Entity Relationship Model, the Relational Data Model, and XML. The course also covers a number of query languages developed for these data models, including Relational Algebra, SQL, and Datalog.