Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Geïntegreerd practicum Cel- en Genbiotechnologie

Studiegidsnr:1003WETGGP
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor alle OO BA1 BIR en verplicht parallel opnemen van Cel- en genbiotechnologie
Contacturen:40
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Dieter Vandenheuvel
Sarah Lebeer

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Een geïntegreerd practicum onderscheidt zich van een gewoon practicum doordat de opdrachten betrekking hebben op meer complexe en multidisciplinaire problemen. Om deze opdrachten tot een goed einde te brengen, is een integratie van kennis en vaardigheden uit verschillende domeinen en voorgaande cursussen vereist.

In het Geïntegreerd Practicum Cel- en Genbiotechnologie staat een aantal praktijkgerichte opdrachten centraal. Deze opdrachten zijn een integratie van de hoofddomeinen Microbiologie, Moleculaire Biologie en Bioinformatica. Er wordt verwacht dat de studenten een zelfstandige, verantwoordelijke houding aannemen om de experimenten uit te voeren, maar staan onder permanente begeleiding van practicumassistenten.
Naast de praktische opdrachten worden er ook bedrijfsbezoeken geörganiseerd, waarbij de studenten kennis kunnen maken met een aantal vooraanstaande biotechnologiebedrijven.

​Gedurende het gehele practicum wordt nadruk gelegd op de kritische evaluatie van resultaten, voor- en nadelen van bepaalde methoden, evenals op het ontwikkelen van creatieve oplossingen voor bepaalde vraagstellingen. De evaluatie bestaat uit een beoordeling van het laboschrift, permanente evaluatie van de houding gedurende het practicum, en een mondelinge toelichting van de uitgevoerde experimenten en bekomen resultaten.

De belangrijkste technieken die aan bod zullen komen zijn o.a. genetische manipulatie, PCR, DNA-gelelektroforese, chemische transformatie, DNA-isolatie, en SDS-PAGE.