Inleiding groepentheorie

Studiegidsnr:1003WETIGR
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit voor Wiskundige methoden voor de fysica I & II.
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Lieven Le Bruyn

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De samenstelling van twee symmetrieen (van een object of van een fysische theorie) vormt opnieuw een symmetrie. Dit geeft een bewerking op de symmetrieen die we een groepstruktuur noemen. 

In deze cursus leer je werken met zulke groepen, in het bijzonder eindige groepen zoals de rotatie-symmetrieen van ruimtelijke figuren en permutatie groepen. 

Je leert deelbaarheidseigenschappen omtrent elementen en deelgroepen, je begrijpt quotient-groepen ten opzichte van eennormaal deelgroep alsook een belangrijke classificatie stelling bewijzen (die van alle eindige rotatiegroepen in drie dimensies).