Inleiding programmeren

Studiegidsnr:1003WETIPR
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit voor Computerpracticum
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Nick Van Remortel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 

De concepten en syntax worden behandeld in hoorcolleges waarbij een Engelstalig handboek wordt gevolgd, verduidelijkt met slides en demonstraties in het leslokaal. De cursus is erg voorbeeld gebaseerd en steunt niet op harde feitenkennis. Er worden tientallen kant-en-klare computerprogramma’s aangeboden aan de studenten, die ze kunnen uitbreiden of veranderen bij het uitwerken van de praktische opdrachten.

 

 

De 8 hoorcolleges van twee uur elk bevatten, in vogelvlucht, een inleiding tot de interne werking van een computer, de basis syntax en opbouw van een C++ programma en een eerste kennismaking met het schrijven van klassen en het gebruiken van data structuren uit de Standard Template Library (STL). Studenten leren ook tekst en bestanden te manipuleren vanuit hun programma’s. De nadruk ligt op  het toepassen van de aangeleerde vaardigheden bij het oplossen van eenvoudige fysica vraagstukken die op het  einde van elke les worden meegegeven en die verplicht zijn uit te werken in een periode van 1 tot 3 weken, naargelang de moeilijkheidsgraad.

 

De practica gaan door in een van de computerklassen en worden begeleid door de docent.

Als programmeeromgeving wordt de gratis versie van Microsoft Visual studio gebruikt. Hierin zit een elegante tekst editor een goede C++ compiler en een debugger.

De studenten krijgen dit programma, samen met alle voorbeeldprogramma’s aangeboden op Cd-rom.

 

Tijdens de praktische oefensessies kunnen studenten onder begeleiding van de docent aan de tussentijdse opdrachten werken en vragen stellen, alsook behandelde voorbeeldprogramma’s uit de theorie cursus uitproberen en aanpassen.

De broncode wordt samen met een kort verslagje, waarin de student de werking van zijn programma documenteert en de resultaten bespreekt, ingeleverd via blackboard en gequoteerd. Tijdens elke oefensessie zal een willekeurig student zijn opdracht demonstreren en uitleggen aan zijn/haar medestudenten. De opdrachten dragen bij tot de helft van het examencijfer. Tenslotte wordt een grotere eindopdracht als examen meegegeven. De beoordeling hiervan gebeurt eveneens op basis van de correctheid en gebruiksvriendelijkheid van de broncode en de bespreking van de resultaten.