Organische chemie I

Studiegidsnr:1003WETOCH
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:55
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Wouter Herrebout
Veerle Smout

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze introductiecursus organische chemie worden de verschillende klassen van organische verbindingen en hun functionele groepen (inclusief naamgeving) systematisch behandeld. Belangrijke basisbegrippen zoals isomeren, rotameren, conformeren, tautomeren, resonantie en aromaticiteit zullen aan de hand van voorbeelden en oefeningen verklaard worden. Tevens zal de basis gelegd worden voor de reactiviteit door de termen "nucleofiel" en "elektrofiel" te introduceren en het gebruik van verschillende kinetische en thermodynamische begrippen.
Na deze grondige inleiding volgt de bespreking van de verschillende reactiviteitsklassen en hun toepassingen in de synthese: alkenen en alkynen (electrofiele additie), alkyl halogeniden (nucleofiele substitutie en eliminatie), alcoholen, organometalen, epoxiden, ethers en zwavelanalogen van alcoholen.
Wegens het grote belang van organische moleculen in onze maatschappij zullen verscheidene illustraties gegeven worden vanuit de farmaceutische en agrochemische industrie. Gezien het belang van biomoleculen in de biochemie zal ook hier de link gelegd worden. Tevens zullen in het kader van het groeiende belang van duurzaamheid voorbeelden worden gegeven van groene chemie.