Biodiversiteit en functie

Studiegidsnr:1004FBDBIC
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Els Prinsen
Ronny Blust
Lucia Vergauwen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus is opgebouwd uit drie luiken, namelijk:
- een deel Diversiteit en overzicht van de grote bouwplannen. Hierin wordt een overzicht gegeven van de prokaryoten, protisten, wieren, schimmels,planten en  dieren, hun evolutieve verwantschappen en cohabitatie in b.v. symbiose en pathogenese en dit alles gezien vanuit de relatie vorm en functie. De belangrijkste diergroepen worden besproken met hun typisch bouwplan en de belangrijke evolutieve transities.
- een deel  Vorm en Functie planten. Hier behandelen we in het kort hoe verschillende processen verlopen in een plant en hoe de vorm inherent gekoppeld is aan de vereiste functie. Er worden voorbeelden gegeven uit het dagelijks leven en toepassingen in de industrie, landbouw en farmacie.
- een deel Vorm en Functie dieren. De belangrijkste fysiologische processen zoals prikkelgeleiding, hormonale regulatie en ion-osmoregulatie worden behandeld. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan verschillen tussen diergroepen en adaptatiemechanismen waardoor dieren zich kunnen aanpassen aan zeer wisselende omstandigheden.