Geschiedenis van de moderne wijsbegeerte

Studiegidsnr:1004FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Willem Lemmens
Jo Badisco

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus opent met een reflectie op de mogelijke vormen van reflectie op de geschiedenis van de filosofie. Vervolgens snijdt ze aan: het 17de eeuwse rationalisme (Descartes, Leibinz, Spinoza); het Britse empirisme van de 18de eeuw (Locke, Berkeley en Hume) en de Franse Verlichting (vooral Rousseau en Voltaire); Kant en het Duits idealisme; het marxisme en utilitarisme; de 19de eeuwse kritiek van de rede (Schopenhauer, Nietzsche en Kierkegaard); de opkomst van de fenomenologie en het existentialisme op het continent; het logisch positivisme en de 'linguistic turn' in de Angelsaksische wereld (met speciale aandacht voor Husserl, Heidegger en Wittgenstein en de Wiener Kreis).

opm.: Deze cursus sluit aan bij het vak 'Moderne Wijsgerige Auteurs I' dat parallel wordt gedoceerd in Ba1. Beide vakken kunnen echter ook onafhankelijk van elkaar worden gevolgd.