Nederlands: Communicatie en variatie

Studiegidsnr:1004FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Hanne Kloots

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Basisinzichten rond spreken, luisteren, lezen, schrijven

De studenten reflecteren over de basisprincipes van een geslaagde presentatie en dialoog (bv. actief luisteren, de rol van lichaamstaal). Vervolgens wordt gefocust op de kenmerken van academische teksten, op het leesproces en op de factoren die een tekst minder goed leesbaar maken (bv. tangconstructies, naamwoordstijl, overdadig gebruik van passieven en archaïsmen). Daarnaast is er aandacht voor een duidelijke, aantrekkelijke en correcte zinsbouw, voor de samenhang van alinea’s (o.a. signaalwoorden, verwijswoorden) en voor argumentatie.

Woordenschat

De studenten maken kennis met een aantal Nederlandse woordenboeken en met degelijke bronnen voor taaladvies. Ze breiden hun woordenschat uit met bijzondere aandacht voor het register. Ook leren ze Belgisch-Nederlandse, Nederlands-Nederlandse en Surinaams-Nederlandse woorden en uitdrukkingen te herkennen in authentiek taalmateriaal (bv. recente krantenfragmenten). Ten slotte perfectioneren ze hun kennis van de Nederlandse uitdrukkingen en spreekwoorden.