1-Elektrotechniek: basiselektriciteit

Studiegidsnr:1004FTIELK
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2018-2019
Semester:1e semester
Contacturen:36
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Paul De Meulenaere

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Elektrostatica: Coulombkracht - elektrisch veld - potentiaal - condensator
  • Elektrodynamica: stroom, spanning, weerstand, energie, vermogen
  • Elektrische netwerken: methodes van Kirchhoff, vereenvoudiging, superpositie en Thévenin.  Toepassing op reële spanningsbron en elektrische metingen.
  • Magnetisch veld veroorzaakt door stroom: richting, zin en grootte (Biot-Savart en Ampère)
  • Magnetische effecten in materialen: ferromagnetisme
  • Elektromagnetisme: inductiespanning, inductiestroom, zelfinductie
  • Krachtwerking in een magnetisch veld
  • Kenmerken van periodieke functies (spanning, stroom). Omzetting naar complexe notatie en bewerkingen daarmee.