1-Elektriciteit

Studiegidsnr:1004FTIELK
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:36
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Paul De Meulenaere
Raf Catthoor
Yon Vanommeslaeghe
Rens Baeyens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Elektrostatica: Coulombkracht - elektrisch veld - wet van Gauss - potentiaal - condensator
  • Elektrodynamica: stroom, spanning, weerstand, vermogen
  • Elektrische netwerken: methodes van Kirchhoff, vereenvoudiging, superpositie en Thévenin.  Reële spanningsbron. Elektrische metingen. RC-schakeling.
  • Magnetisch veld. Krachtwerking in een magnetisch veld. Motorwerking.
  • Magnetisch veld veroorzaakt door stroom (Biot-Savart en Ampère)
  • Magnetische effecten in materialen, ferromagnetisme
  • Elektromagnetisme: inductiespanning, inductiestroom, zelfinductie. Principewerking van de alternator en transformator. LR-schakeling.
  • Kenmerken van periodieke functies (spanning, stroom). Eenvoudige wisselstroomnetwerken (LR, LC, LRC).