Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Celbiologie partim medische biochemie

Studiegidsnr:1004GENGE1
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:48
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Laurence Roosens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Om de werking van het menselijk lichaam te kunnen begrijpen, is het noodzakelijk dat een aantal biochemische processen, die aan de basis van het leven liggen, in kaart gebracht worden.
In deze cursus worden de chemische opbouw en de biochemische werking van de cel als kleinste functionele eenheid van het menselijk lichaam, uitgebreid toegelicht. Verschillende processen die de cel gebruikt om het in stand te houden worden geïllustreerd, om zo inzicht te verschaffen in de werking van de cel, van weefsels en van een organisme.
Examen metabole banen en enzymologie: Gedeeltelijk open boek (elektronische versie van de kaarten metabole banen mogen gebruikt worden op het examen).