Wetenschappelijke vorming 2

Studiegidsnr:1004GENGE2
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Opleidingsonderdelen van 1ste bachelor geneeskunde die de student moet volgen of gevolgd hebben om te mogen inschrijven voor opleidingsonderdelen van 2de bachelor geneeskunde
Contacturen:52
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Steven Abrams

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


- Inleiding tot de epidemiologie en medische statistiek
- Van onderzoeksvraag over onderzoeksobject tot onderzoeksprotocol: diagnose, prognose en etiognose
- De relatie tussen de theoretische populatie en de studiepopulatie
- Steekproeftrekking en de hierbij horende ‘toevalsfout’
- Beschrijvende statistiek: het voorstellen van onderzoeksresultaten
- Frequentie van gebeurtenissen: prevalentie, incidentie en overlevingsanalyse
- Inferentiële statistiek: het rapporteren van enkelvoudige verbanden
- Diagnose: over afkappunten en prevalentiefuncties, multiple diagnostische indicatoren
- Prognose: interventioneel en beschrijvend prognostisch onderzoek; predictiemodellen
- Etiognose: causale functies
- Multicausaliteit
- Bronnen van fout bij medisch wetenschappelijk onderzoek
- Verstoring en effectmodificatie
- Correlatie en regressie
- Enkelvoudige lineaire regressie
- Multiple lineaire regressie
- Multiple logistische regressie
- Multiple Cox regressie
- Introductie tot de longitudinale data