Algemene fysica III: elektromagnetisme

Studiegidsnr:1004WETAFY
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor "Algemene fysica I: kinematica, dynamica, warmteleer, gastheorie".
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Johan Verbeeck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit vak bespreken we de fysica van het elektromagnetische veld. Dit is een vectorveld dat bestaat uit een elektrische en een magnetische component. We gaan na hoe deze twee componenten met elkaar verbonden zijn. Dit wordt samengevat in de 4 wetten van Maxwell. We gaan ook na hoe we verschillende materiaaleigenschappen kunnen begrijpen uitgaande van elektromagnetische verschijnselen.