Bachelorproef

Studiegidsnr:1004WETBAP
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Credit voor Wiskundige methoden fysica I, II & III, Alg. fysica I, II & III, Experimentele fysica I & II, Inleiding analytische mechanica, Computerpracticum, Inl. tot de scheikunde en Inleiding kwantummechanica.
Contacturen:0
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Joke Hadermann

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De student kiest een onderzoeksopdracht en voert die uit onder begeleiding in één van de onderzoeksgroepen.

Een meer gedetailleerde beschrijving van de vereisten gesteld aan de bachelorproef vindt u in het reglement dat beschikbaar is Blackboard in de organisatie Bachelor Fysica.