Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Algemene chemie I

Studiegidsnr:1004WETBCH
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Erik Neyts
Sofie Slaets

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus worden in een eerste deel de basisbegrippen ivm atoomstructuur en molecuulstructuur toegelicht, en wordt bekeken hoe we, vertrekkende vanuit de eigenschappen van één enkele molecule, macroscopische eigenschappen van een bulksysteem met meerdere moleculen kunnen verklaren en modelleren. Ook verschillende modellen gebruikt voor het voorspellen van atomaire en/of moleculaire eigenschappen, en het toepassen van deze modellen bij het uitwerken van praktische voorbeelden wordt aangeleerd.

In een tweede deel wordt ingegaan op fysicochemische eigenschappen van ideale en reëele gassen, hun toestandsvergelijkingen en kinetische gastheorie. Vervolgens worden de hoofdwetten van de thermodynamica besproken, en hun toepassing op chemische reacties en processen, met speciale aandacht voor het chemische evenwicht.

Tijdens de cursus wordt de  basis gelegd voor meer gevorderde opleidingsonderdelen zoals organische chemie, symmetrie en dynamica van moleculen, chemische thermodynamica, enz.