Cellen en weefsels

Studiegidsnr:1005FBDBIC
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Dirk Adriaensen
Inge Brouns

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In een eerste deel wordt het lichaam bekeken als een functioneel geheel dat veel meer is dan de som van de delen. Er wordt inzicht verschaft in het concept dat een lichaam structureel georganiseerd is op verschillende niveaus, gaande van moleculen en complexe biomoleculen, over cellen, weefsels, organen en orgaansystemen. Ook de structurele aspecten van homeostatische controlemechanismen worden hier besproken. In de cursus ‘Cellen en Weefsels’ wordt dieper ingegaan op de microscopische niveaus met de nadruk op het subcellullaire, cellulaire en weefselniveau.

Vervolgens wordt de dierlijke cel besproken als kleinste georganiseerde levende eenheid binnen een organisme. Daarbij worden volgende aspecten behandeld:
- een korte historische schets van de celbiologie, gekoppeld aan de ontwikkeling en verfijning van experimentele
   waarnemingstechnieken
- de structuur van celmembranen
- de structuur en functie van cytosol en celorganellen: endoplasmatisch reticulum, Golgi-apparaat, lysosomen,
  peroxisomen, mitochondria, cytoskelet, ribosomen en proteasomen
- de structuur en functie van celkern en chromosomen
- het proces van meiose en de vorming van gameten,
- dynamische processen in de cel: endocytose, exocytose, membraamrecycling, celcommunicatie, celdeling, celcyclus
  en apoptose, energiehuishouding

Bij de bespreking van de 'weefsels' worden de belangrijkste celbiologische aspecten van 'typische' cellen in verschillende weefsels gerelateerd aan hun functie, en wordt het belang van extracellulaire matrixcomponenten toegelicht. Hierbij worden bedekkende en klierepithelen, bindweefsels en steunweefsels, spierweefsels en zenuwweefsel behandeld.