Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Fysica voor biomedisch onderzoek

Studiegidsnr:1005FBDBMW
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:67
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jan Sijbers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus omvat:

  • Biomagnetisme met o.a. de elektromagnetische debietmeter/ pomp; wervelstromen, ...
  • Elektriciteit : wisselstromen met o.a. de elektrische impedantie.
  • Hydrodynamica met de wetten van Poiseuille en Bernouilli, viscositeit, bloedstroming in het lichaam en stromingsweerstand.
  • Golven met theorema van Fourrier, geluid en het oor, snelheidsmeting met ultrageluid.
  • Geometrische en fysische optica met o.a. beeldvorming in het oog, diffractie en interferentie.
  • Polarisatie van licht en de toepassingen bij concentratiebepaling.
  • Microscopen met buigingstheorie van Abbe en nuttige vergroting.
  • Moderne fysica met o.a. het foton, fotoelektrischeffect, Compton effect, ...
  • Radio-activiteit en interactie van straling met materie

In het labo practicum worden onder begeleiding korte experimenten uitgevoerd, verwerkt en nadien besproken.
De student wordt aangezet om thuis opgegeven vraagstukken op te lossen die nadien onder begeleiding worden besproken tijdens de oefeningensessies.